นิทรรศการ "Crossing the Dateline"

Event Details

นิทรรศการ "Crossing the Dateline"

Time: March 16, 2017 to June 4, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

CROSSING THE DATELINE

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินรุ่นกลางนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยข้ามผ่านขอบเขตของพื้นที่ เวลาและวัฒนธรรม เพื่อท้าทายประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชม

ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึกซึ่งการรับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหมายของแต่ละคนขึ้นมาทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง-ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริง-โลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้ามระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า-ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ-ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนักเวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย), คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), และ ปิติวรรธน์ สมไทย ร่วมกับ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

วันที่ : 16 มีนาคม - 04 มิถุนายน 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Crossing the Dateline" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 12, 2017 at 9:39am


CROSSING THE DATELINE

Bangkok Art and Culture Centre and the group of intermediate artists together foster a contemporary art exhibition which crosses the boundary of space, time and culture in order to challenge audience experience.

Pertaining to the concept of time and travelling – flying eight hours on an airplane that reaches cruising speeds of 920 kilometers per hour, time will be ten nanoseconds slower (due to an inertial frame of reference). Time dilation is everyone’s daily experience. Time would slow down or get faster in relation to time in mind. Todays, people’s devious and distorted perception of time is socially constructed caused by current mode of communication.

Personal awareness of time is tainted by the given perception and distorted mode of communication that is constructed. Human understanding is shifted from reality-based interpretation to autonomous association that gave birth to the truth examiner so truth-illusion–virtual time-virtual reality is recalibrated. To transcend the boundary of time, perception, belief, even society is necessary for ones to understand current incidents. Crossing has rendered the binary condition: before and after, old and new, similar and dissimilar, convincing and unconvincing. An in-between situation is arising during such crossing. This in-between condition occurs when one falters between accepting and opposing to prior understanding.

The exhibition belongs to a group of nine Thai and foreign artists and a fellow artist who join an international residency program at Vermont Studio Center, Vermont, USA. They all come up with the idea of revealing their multifarious cross-cultural dialogue through the forms of photography, drawing, mixed-media, interactive installation and video installation.

Artists: Carol Hepper (USA), Nelleke Beltjens (Netherlands / USA), Hedwig Brouckaert (Belgium / USA), Suparirk Kanitwaranun (Thailand), Pasutt Kanrattanasutra (Thailand), Komson Knookiew (Thailand), Bussayamas Nandawan (Thailand), Panu Suaysuwan (Thailand), and Pitiwat Somthai in collaboration with Vanida Pornsombatpaiboon (Thailand)

Guest Curator: Pitiwat Somthai

Date : 16 March - 04 June 2017
Location: Main Gallery, 9th floor
Organized by Bangkok Art and Culture Centre
BACC Main Sponsor by Thai Beverage Public Company Limited
BACC Project Sponsors by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, IQ LAB, Mondriaan Fund and The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
Opening Reception: 23rd March 2017 at 18.30 hrs.

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service