นิทรรศการ Crafting Geographies

Event Details

นิทรรศการ Crafting Geographies

Time: November 28, 2010 to December 21, 2010
Location: BKK ARTHOUSE Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: (089) 781 1463,(080) 990 6910,(084) 133 6970
Event Type: art, exhibition, music
Latest Activity: Nov 28, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


พบกับการแสดงศิลปะ&ดนตรีร่วมสมัยโดย Matthieu Ha และ Dane Wetschler (Hi-So Isaan Party) ที่ BKK ARTHOUSE Gallery แปลงพื้นที่ภายใน เสนองานศิลปะ ประดิษฐ์จําลองสิ่งธรรมชาติ ก่อสร้างของมนุษย์ 3 ศิลปินไทย ศิษย์เก่าเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนรวมตัวกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเหนือจริง ที่ประกอบด้วยชิ้นงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในพื้นที่เปล่า ตัวงานสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ โดยตั้ง คําถามผ่านหน้าที่การใช้สอย และวัสดุของงานศิลปะ นิทรรศการนี้เชื้อเชิญให้ผู้ชมงานเข้าป่าต้นไม้ผ้า วิเคราะห์โครงสร้างของสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ และประติมากรรมที่ถูกสานทอขึ้นเฉพาะที่

ศิลปิน: อดา จิระกรานนท์, เจษฏา อินทะพันธุ์, วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์
วันที่: 13 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2553
สถานที่: BKK ARTHOUSE Gallery
ติดต่อ: คุณโบ โทร. (080) 990 6910, คุณวี โทร. (084) 133 6970 (084) 133 6970 , คุณฝน โทร. (089) 781 1463 (089) 781 1463

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Crafting Geographies to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service