นิทรรศการ "Convergence"

Event Details

นิทรรศการ "Convergence"

Time: April 20, 2012 to May 25, 2012
Location: Chula Art Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Apr 16, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2555


วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

การบรรยายโดยศิลปิน เวลา 16.30-18.00 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ 18.00-20.00 น.


กิจกรรมเพิ่มเติม การบรรยายโดยศิลปิน ที่ RMA Institute วันที่ 21 เมษายน เวลา 14.00-15.00 น.


เหตุจากความรู้สึกถูกตัดขาดจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง Wei Leng Tay (เหว่ย เหลง เท) ได้ใช้สื่อภาพถ่ายและการสัมภาษณ์เสียงเพื่อสำรวจประเด็นเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและอัตลักษณ์ของชาวเอเชียในบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่แผ่ขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากจะพูดให้ชี้ชัดลงไปยิ่งกว่านั้น นิทรรศการ Convergence ครั้งนี้ เป็นการสืบเสาะแสวงหาส่วนตัวของศิลปินเพื่อตอบคำถามว่าการเป็นคนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์และมาเลย์เซียในปัจจุบันนั้นเป็นเช่นไร


Wei Leng Tayเป็นค

นเชื้อสายจีนที่ถือกำเนิดและได้รับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และขณะนี้พำนักอยู่ที่ฮ่องกง เธอมีความสนใจในการมองดูว่าผู้คนดำเนินชีวิตในถิ่นที่อยู่ของตนอย่างไร และอิทธิพลที่สถานที่อาศัยมีต่อวิธีที่คนมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ระหว่างปี 2552 และ 2553 Wei Leng ได้เดินทางไปถ่ายภาพคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในปีนัง อิโปห์ กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ด้วยความร่วมมือกับผู้คนที่เธอถ่ายรูปมา ซึ่งเป็นญาติ เพื่อน และคนรู้จักของเธอเอง ศิลปินได้สร้างผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง โดยได้เข้าไปสัมผัสชีวิตส่วนตัวใน

พื้นที่บ้านของคนเหล่านี้ ผลลัพท์ที่ได้คือภาพถ่าย portrait และภาพถ่าย still life ที่มีการจัดองค์ประกอบและแสงเงาอย่างสวยงามราวกับภาพนิ่งจากภาพยนตร์ และเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงชีวิตของผู้คนเชื้อสายจีนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com


 หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Convergence" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service