นิทรรศการ “คราวดี” (Cloudy)

Event Details

นิทรรศการ “คราวดี” (Cloudy)

Time: April 28, 2017 to April 30, 2017
Location: Central world
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://086 332 2712, 086 882…
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 23, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบสื่อสารนิพนธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 14 เรื่องราว ในรูปแบบของงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพเคลื่อนไหว และสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

“คราวดี” Cloudy มีที่มาจากพระนาม "บิดาแห่งฝนหลวง" ผู้สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข หรือ "คราวดี" โดยการเปลี่ยนเมฆให้เป็นฝน และเปลี่ยนเมฆฝนให้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งดีๆ ที่หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560
ชั้น 3 โซน EDEN, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Grand Opening
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “คราวดี” (Cloudy) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service