นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Closeness> Magnet<Distance"

Event Details

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Closeness> Magnet<Distance"

Time: September 7, 2012 to September 23, 2012
Location: CMU Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053 218 280,053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 18, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Closeness> Magnet<Distance

โดย คมสัน หนูเขียว ,นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง, ชัชวาล นิลสกุล, Menno Aden,Mirian Noske,Julia Schwadron


จิตรกรรม สื่อผสม installation photo จำนวน 24 ชิ้น

แนวความคิด ผลงานนิทรรศการนี้เปHนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย อเมริกา และยุโรป ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสังคมเมือง เทคโนโลยี และเรื่องราวที่มีเนื้อหาในวัฒนธรรมป๊อบปูล่าที่มีทุกหนทุกแห่งในสังคมทุกวันนี้


วันที่ 7- 23 กันยายน 2555

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.........................................
" Closeness> Magnet<Distance "Contemporary art exhibition


by Miriam Noske

Julia Schwadron

Nithiphat Hoisangthong

Komson Nookiew

Chatchawan Nilsakun

Menno Aden

Cultural exchangebetween Thailand,United Stated and Europe ,the Art works in this group exhibition will focus on urbanism, technology and popular imagery omnipresent in today's global societies.

7-23 September 2012

Chiangmai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Closeness> Magnet<Distance" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service