นิทรรศการ "Closed - Magnet - Distance II"

Event Details

นิทรรศการ "Closed - Magnet - Distance II"

Time: September 6, 2014 to September 20, 2014
Location: Chiangmai University Art and Culture Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.finea…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 7, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ "Closed - Magnet - Distance II"
ในวันศุกร์ที่ 5 กันยนยน 2557
เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแสดงงาน ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการ จะจัดแสดงให้ชมระหว่างววันที่ 6 - 20 กันยายน 2557

Closed-Magnet-Distance นิทรรศการว่าด้วยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเมือง เทคโนโลยี
และเรื่องราวที่มีเนื้อหาวัฒนธรรมป๊อปปูล่า ที่มีทุกหนทุกแห่งในสังคม ในศตวรรษที่ 21 พวกเราได้ตั้ง
คำถามว่า เราอยู่กันอย่างไรในสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไร อะไรคือสถานที่ของเราในโลกนี้
และในจักรวาล พื้นที่แบบไหนที่เรkจะเรียนรู้ประสบการณ์เราในความเป็นตัวเราคือใคร และภาพลักษณ์
ของเราเป็นอย่างไร เราบริโภคอาหารและข่าวสาร แลกเปลี่ยน สิ่งของ ใช้บริการ หรือเงินตรา โดยเรา
ต่างมีประสบการณ์กับสังคมบริโภคแบบ สำเร็จรูปตลอดทุกวัน สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็น
วิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากล เรารับรู้ และถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่เกิด
ขึ้นรอบตัว จนเป็นเนื้อเดียวกันที่บ่งบอกบุคลิกภาพแบบลูกผสม เพื่อค้นหาวิธีการทำงานศิลปะที่มีรูปแบบ
สากล สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความเป็นปัจจุบันผ่านงานศิลปะ โดยนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ
ประเภทผลงานจิตรกรรม ประติมกรรม สื่อผสม ภาพถ่ายวิดีโอ และศิลปะแบบจัดวาง จากศิลปิน 12 ท่าน


Chiangmai University Art and Culture Center
Would like to invite you to "Closed - Magnet - Distance II" exhibition
On September 5, 2014 @6 pm.
At the second floor gallery CMU ART CENTER


"Closed - Magnet - Distance II" an exchange exhibition between Thai, Europe and America
are represent to technology, urban lifestyle and popular culture that all over in 21 century, with
painting, sculpture, mix media, video art and installation from 12 artists .

Exhibition on view from September 6 - 20, 2014

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Closed - Magnet - Distance II" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service