นิทรรศการ "CITYSCAPE Vol. 1"

Event Details

นิทรรศการ "CITYSCAPE Vol. 1"

Time: May 22, 2017 to July 2, 2017
Location: Many Cuts Art Space
City/Town: Chachoengsao
Website or Map: http://www.facebook.com/manyc…
Phone: 085 319 7558, 089 859 2292
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ CITYSCAPE Vol. 1

ศิลปิน: อเล็กซ์ เฟซ l อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ l นรเศรษฐ์ ไวศยกุล l อุทัย นพศิร

ภัณฑารักษ: ไลลา พิมานรัตน

ระยะเวลาจัดเเสดง: 20 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถานที่จัดเเสดงงาน: หลายริ้ว อาร์ทสเปซ

หลายริ้ว อาร์ทสเปซ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปะแรก และการเปิดพื้นที่ทาง

ศิลปะร่วมสมัย หลายริ้ว อาร์ทสเปซ กับนิทรรศการ CITYSCAPE Vol. 1 โดยศิลปินที่กําลังเป็นที่หน้าจับตามองของ

ประเทศอย่าง อเล็กซ์ เฟซ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ นรเศรษฐ์ ไวศยกุล อุทัย นพศิริ และมีไลลา พิมานรัตน์รับหน้าท

เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญ

หลายริ้ว อาร์ทสเปซ นับเป็นพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย ที่อุทิศตัวเองให้เป็นพื้นที่เพื่อศิลปะและการศึกษาแห่งใหม่ล่าสุด

ของเมืองแปดริ้ว โดยเกิดจากการรวมตัวกันของคนทํางานศิลปะในพื้นที่ ทั้งคนทํางานศิลปะ และอาจารย์ศิลปะ โดย

มีจุดมุ่งหมายในการสร้างชุมชนทางศิลปะและเป็นพื้นที่สําหรับคนทํางานสร้างสรรค์ขึ้นในเมืองแปดริ้วแห่งนี้ อีกทั้งม

ความตั้งใจเป็นหมุดหมายในการสร้างและเปิดพื้นที่ให้กับองค์ความรู้ทางศิลปะ การศึกษา และการทํางานสร้างสรรค

รวมทั้งให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนทางศิลปะร่วมกัน

หนึ่งในเหตุผลหลักของการก่อตั้งพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย หลายริ้ว อาร์ทสเปซ คือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน

สนับสนุน ศิลปะและการทํางานสร้างสรรค์ของชุมชนจังหวัดแปดริ้ว ด้วยเหตุนี้ หลายริ้ว อาร์ทสเปซ จึงมีความตั้งใจ

นําเสนอเสนอมุมมองของเมืองแปดริ้วในนิทรรศการแรกของพื้นที่ ผ่านสายตาของศิลปินที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

จังหวัดแห่งนี้ กับศิลปินที่น่าจับตามองทั้งสี่คน โดยผลงานในนิทรรศการเป็นผลงานที่มีมุมมองต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผ่านแง่มุม และโต้ตอบกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ภูมิทัศน์ เรื่องเล่า รวมไปถึงความ

ทรงจํา ผ่านผลงานสตรีทอาร์ท จิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง และการจัดวางวีดีโอ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "CITYSCAPE Vol. 1" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service