เทศกาลงานออกแบบ "Chiang Mai Design Week 2014"

Event Details

เทศกาลงานออกแบบ "Chiang Mai Design Week 2014"

Time: December 6, 2014 to December 14, 2014
Location: Nimmanhemin, Sala Lanna Chiang Mai
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.chiangmaidesignwee…
Phone: 02 664 7667
Event Type: exhibition, design
Latest Activity: Nov 23, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


เทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014
6 – 14 ธันวาคม 2014

เมื่อการออกแบบ คือพลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและตัวแปรที่จะเติมเต็มวงจรธุรกิจสู่อนาคต
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2014
จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่

ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและผลักดันการใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นพลังทางเศรษฐกิจในเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน
จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศักยภาพของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์สู่โอกาสในตลาดสากล
ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสัน
ของกิจกรรมสุดพิเศษ ภายใต้ธีม หลัก “Born Creative”
ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นมากกว่าจุดหมายของนักเดินทาง
แต่ยังเป็นพื้นที่บ่มเพาะความสร้างสรรค์ให้งอกเงย
และเผยให้เห็นถึงพลังของความสร้างสรรค์ที่แผ่ขยายออกไปได้ไม่รู้จบ
โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของงานออกแบบกับเมือง งานออกแบบกับสังคม
และงานออกแบบกับชีวิต ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ เวิร์กช้อป การเสวนา งานบรรยาย งานประชุมสัมมนา การแสดงผลงานศิลปะจัดวาง

งานเปิดตัวคอลเล็กชั่นล่าสุด และตลาดดีไซน์ที่รวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการหน้าใหม่ เป็นต้น
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่จะร้อยต่อภาพผลงานของนักออกแบบทุกสาขา
เข้ากับความร่วมมือของชุมชนเจ้าของพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งปีที่กระตุ้นความเคลื่อนไหว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองและธุรกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลงานออกแบบ "Chiang Mai Design Week 2014" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 23, 2014 at 4:04pm


1.Saran Youkongdee

ผลงานของศรัณย์ อยู่คงดี

มีความโดดเด่นในเรื่องกระบวนการค้นคว้าทดลองเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ

ซึ่งล้วนเป็นการเลือกสรรคุณสมบัติเด่นๆ จากวัสดุธรรมชาติ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น เช่น โคมไฟชฎา ที่หยิบทั้งรูปทรงและลวดลายของชฎาไทยอันสื่อความหมาย

ถึงสิริมงคล มาประยุกต์ในการออกแบบจนสะท้อนคุณค่าใหม่ และUBA-MA-LEE” ที่นําเศษกระดาษเหลือใช้

มารังสรรค์เป็นเครื่องประดับสําหรับสตรี จนคว้ารับรางวัล

DEmark Awards ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ ประจําปี 2013

Collection - Unseen Collection

Chiang Mai: Square

พาทิชั่น

รูปทรงสี่เหลี่ยมสะท้อนความสัมพันธ์กับการวางผังเมืองเชียงใหม่ที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมคูเมือง”

ซึ่งมีความสําคัญในฐานะเป็นหัวใจและศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา

มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

มีความโดดเด่น แต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สื่อถึงความสัมพันธ์กลมกลืน

และเคารพซึ่งกันและกัน ต่อเมืองและต่อเอกลักษณ์ของเมือง

สถานที่จัดแสดง ศาลาล้านนา


2. ชิ้นงาม

ผู้ผลิตประตูรั้วเหล็กตามแนวคิด Iron Art for Living ซึ่งคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ควบคู่

ไปกับประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ ผลงานแต่ละชิ้นจึงต่างกลั่นกรองมาจากประสบการณ์

ของทีมงานหลอมรวมกับความใส่ใจและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและให้ผลเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งปรากฏทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมดาราเทวี

เชียงใหม่ โครงการของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ร้านไอเบอร์รี่ สาขานิมมานเหมินทร์

รวมถึงร้านอาหารในอังกฤษกว่า 10 แห่ง และเดอะ เวเนเชียน ที่ลาสเวกัสเป็นต้น

Collection : Experimental

โดม no.01 และโคมระย้า

โดม no.01 และโคมระย้า

คล้ายเป็นการเล่นแร่แปรธาตุและทดลองด้านวัสดุจากทีมนักออกแบบของชิ้นงาม

โดยผลงานสะท้อนความงาม 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

การสร้างสุนทรียภาพแบบใหม่ให้กับเหล็ก

เปลี่ยนมุมมองจากความแข็งทื่อให้กลายเป็นความโอนอ่อนอย่างมี

ชีวิตชีวาด้วยเทคนิคการดัดและการให้สีเพื่อสร้างคุณลักษณะและรูปทรง

อย่างดอกไม้และกิ่งเกสรในลักษณะโดมกลางสวนสวยแห่งบ้านนิมมานเหมินทร์

และอีกส่วนหนึ่ง คือ การตกแต่งและสร้างบรรยากาศจากเฟอร์นิเจอร์ภายนอก

จากแบรนด์ HOHH เฟอร์นิเจอร์ที่แตกสาขาย่อยออกมาจากชิ้นงาม

ซึ่งนําเศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการผลิตรั้วเหล็ก นับเป็น90%

ของวัสดุหลักที่นํามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ กลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้งภายใต้หลักการ Waste to Wealth

ซึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นยังคงความงามตามรูปลักษณ์งานออกแบบ

ที่มีตั้งแต่รูปแบบที่เรียบง่าย ไปจนถึงโมเดิร์น

โดยหลักการออกแบบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว

ยังถือเป็นอีกทางเลือกของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม

สถานที่จัดแสดง บ้านนิมมานเหมินทร์


3. Five star Herbal Gallery

Tea Gallery ธุรกิจสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร ที่คํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย

และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยในพื้นที่ไร่ชากว่า 400 ไร่ใช้วิธีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

ไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ

นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองจากทั้ง GMP HCCAP และ CF รวมทั้งยังมีนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย

Collection: Value Creation

Gemstone Tea และ Madi Kombucha

รายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่มาจากธุรกิจการท่องเที่ยว

และอัญมณีก็ถือเป็นหนึ่งในสินค้าติดอันดับขายดี

สําหรับเป็นของกํานัลและของฝาก Tea Gallery

จึงนําจุดเด่นและเรื่องราวของอัญมณีและผลิตภัณฑ์ชาที่

มีประวัติศาสตร์มายาวนานมาผนวกเป็นคุณค่าเดียวกัน

เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจุดขายสําหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอ

บความแปลกใหม่ที่เปี่ยมความหมาย ภายใต้ชื่อ Gemstone Tea ชา

ในรูปแบบผสมผสานที่ละมุนด้วยรสชาติจากสมุนไพร

ดอกไม้ และผลไม้ไทย พร้อมสีและกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน

สามารถจิบชาพร้อมรื่นรมย์ในบรรยากาศป๊อบอัพคาเฟ่ที่ถูกจัดสรรไว้อย่างลงตัว

สถานที่ ลานกกต.

Attending (1)

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service