นิทรรศการจิตรกรรม "ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป" (Butterflies Are Free)

Event Details

นิทรรศการจิตรกรรม "ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป" (Butterflies Are Free)

Time: April 9, 2011 to June 5, 2011
Location: Tita GALLERY
Street: 68 Mae Rim
City/Town: Chiang Mai ,Thailand
Phone: 053 298 373,081 952 8303
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 6, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ศิลปะมนุษยปรัชญาเกิดขึ้นในยุคสมัยอันเรืองรองของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ศิลปิน-นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผู้ให้คำอธิบายแก่ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณในโลกแห่งศิลปะ สไตเนอร์เองก้าวล้ำเข้าในมิติแห่งสีอันลึกซึ้ง เขาผูกโยงจิตวิญญาณมนุษย์เข้ากับศิลปะอย่างกลมเกลียว กระทั่งเนื้อ-น้ำของอภิปรัชญาที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเยอรมันนี้ ได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่แผ่อิทธิพลใหญ่หลวงในยุคต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินอย่าง วาสิลี คานดินสกี ฟรานซ์ มาร์ค โจเซฟ บอยซ์ ฯลฯ 

ทว่าศิลปะมนุษยปรัชญาก็หาได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นไม่ ศิลปินรุ่นถัดๆ มาได้แผ้วถางเส้นทางศิลปะมนุษยปรัชญาให้งดงามและยาวไกลยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากแนวทาง 'ศิลปะสำแดงแห่งจิตวิญญาณ' ของ ฮันส์ แฮร์มันน์ ผู้วางรากฐาน 'Bildorganismus ' (Process in painting) และนี่เองคือการตกทอดทางจิตวิญญาณมายังผลงานจิตรกรรมชุด Butterflies are free: ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป ของ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ที่สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้อุทิศแด่แฮร์มันน์ผู้เป็นครูของเขา เสมือนหนึ่งว่าบูชาครูอยู่กลายๆ 

Butterflies are free: ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป นำเสนอสารัตถะแห่งสีและบอกเล่าเรื่องราวบนปีกผีเสื้อ เป็นอุปมาถึงอิสรภาพที่เคลื่อนไหวและดำรงอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ ทั้งตะวันออกและตะวันตก แม้ว่าปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพ ทำให้มันแหว่งวิ่นเหมือนปีกของผีเสื้อบาดเจ็บ ในสายตาผู้คนจำนวนไม่น้อยแล้วก็ตาม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร. 053-298-373 
อี-เมล : tita@sm.ksc.co.th

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการจิตรกรรม "ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป" (Butterflies Are Free) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service