นิทรรศการ “พุทธานุสติ+สิริมังคละเทวา” (Buddha awareness+blessings of the Devas)

Event Details

นิทรรศการ “พุทธานุสติ+สิริมังคละเทวา” (Buddha awareness+blessings of the Devas)

Time: April 1, 2013 to May 1, 2013
Location: Tita Gallery
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “พุทธานุสติ+สิริมังคละเทวา” โดยภัคพงศ์ ทองเกลี้ยง ศิลปินล้านนา แม้ไม่ได้ร่ำเรียนด้านศิลปะมาโดยตรง แต่กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเขาคร่ำหวอดอยู่กับการทำงานแนวพุทธศิลป์มาโดยตลอด โดยเฉพาะการวาดจิตรกรรมฝาผนังวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก พระมหาชนก ไตรภูมิ พาหุงมหากา มาลัยโผดโลก สวรรค์-นรก-ศีลห้า เทวทูตทั้ง 4 มารผจญ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า แบ่งพระธาตุ และสังคยนาพระไตรปิฏก เป็นต้น

จากผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัด สู่ภาพวาดบนผืนผ้าใบ จึงเกิดเป็นนิทรรศการ “พุทธานุสติ+สิริมังคละเทวา” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน กว่า 15 ชิ้นที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ เรื่องบัวพ้นน้ำ และความเพียรอันบริสุทธิ์ อันเป็นพุทธานุสติ เตือนใจในการดำรงตนของพุทธศาสนิกชน ...... สิริมังคละเทวา เป็นภาพวาดตามความเชื่อในเรื่องของเทพประจำปีเกิด และวันเกิด อาทิ ภาพพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราหู ปีนักษัตรมะโรง ปีนักษัตรมะเส็ง เป็นต้น และไฮไลท์ของภาพ สิริมังคละเทวา คือภาพ ขุนสังขานต์ เทพแห่งสงกรานต์ โดย อ.สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า ขุนสังขานต์ เป็นเทพตามความเชื่อของชาวล้านนา กล่าวคือเป็นสุริยเทพ ถูกยกย่องและให้ความสำคัญโดยมีคำว่า "ขุน" นำหน้า มีการแต่งกายด้วยเครื่องสูง ประดับกายด้วยรัตนชาติ มีเทพธิดามาคอยต้อนรับ มีเครื่องทรงแบบเทพ คือ สวมชฎา ต่างกระจอนหู ส่วนเครื่องทรงอื่น ๆ อาทิ สีของพัตราภรณ์ รัตนชาติที่เป็นเครื่องประดับ สิ่งที่ทรงถือมาและอิริยาบถในการเสด็จมา รวมทั้งนางเทวดาผู้มาคอยรับเสด็จจะเปลี่ยนไปตามวันสังขานต์ล่อง หากปีใดสังขานต์ล่องในวันใดบุคลิกลักษณะที่กล่าวมาจะ

แตกต่างกันไปตามที่คัมภีร์โบราณกำหนด ซึ่งมีอยู่ 7 ลักษณะตามจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ เช่นภาพนี้ สังขานต์ล่องวันเสาร์ ขุนสังขานต์ประทับนอนตะแคง มาบนแรด พระหัตถ์ขวาทรงถือหอก พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดาบ โดยมีนางอัปสรชื่อ "ยามา" คอยรับเสด็จ และนาคให้น้ำ 7 ตัว


นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน-เดือนพฤษภาคม 2556 ณ ติตาแกลอรี่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “พุทธานุสติ+สิริมังคละเทวา” (Buddha awareness+blessings of the Devas) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service