นิทรรศการ "Born Arts Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Born Arts Thesis Exhibition"

Time: June 8, 2019 to June 27, 2019
Location: Krung Thai Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/BornT…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

" Born " เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ทางศิลปะที่ผสมผสานกับความเป็นตัวตน โดยเกิดจากความชื่นชอบและความสนใจของนิสิต ทำให้เกิดเป็นผลงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบของตัวชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

" Born " จึงเปรียบเสมือนการแจ้งเกิดของกระบวนการทางความคิด โดยเกิดจากทักษะและแรงบันดาลใจ ในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ที่พบเจอทั้งที่ดีและไม่ดี จนออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของศิลปินหน้าใหม่

" Born " จึงเป็นสื่อกลางทางความคิดที่สามารถต่อยอดและจุดประกายจินตนาการให้กับบุคคลและสังคมได้ในทางใดทางหนึ่ง

.

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2561

ของนิสิตชั้นปีที่4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขา ทัศนศิลป์ (เอก จิตรกรรม และ เซรามิกส์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8-27 มิถุนายน 2562

หอศิลป์กรุงไทย ชั้น 3

.

พิธีเปิดงานวันที่ 8 มิถุนายน 2562

เริ่มลงทะเบียนเวลา 15:00 .

พิธีเปิดงาน 16:00 .

เปิด จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 .

เสาร์ 10:00 - 17:00 .

ปิด วันอาทิตย์

_______________________________________________

Born Art Thesis Exhibition 

By Painting and Ceramic Students, Faculty of Fine Art, Srinakharinwirot University

8-27 June 2019 

at Krung Thai Art Gallery 3rd Floor

Opening Reception : 8 June 2019

Register time : 15:00

Opening : 16:00

Open Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m. 

Saturday 10 a.m. - 5 p.m. 

Closed Sundays

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Born Arts Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service