นิทรรศการ "Beyond Perfection"

Event Details

นิทรรศการ "Beyond Perfection"

Time: December 1, 2011 to January 28, 2012
Location: The Art Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Beyond Perfection
โดย ชวลิต เสริมปรุงสุข

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 28 มกราคม 2555
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-20.00 น.
คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

*หากสื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์สัมภาษณ์ศิลปิน กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์ได้ช่วงก่อนหรือหลังวันเปิดนิทรรศการ

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจเสนอ Beyond Perfection นิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยวโดยอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินไทยผู้ทรงเกียรติซึ่งปัจจุบันพำนักและทำงานอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม อาจารย์ชวลิตสำเร็จการศึกษาโดยเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  (เดิมชื่อ Corrado Feroci ชาวอิตาลีสัญชาติไทย ผู้ก่อตั้ง และครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร) ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ก่อนที่จะไปศึกษาต่อยัง Rijksakademie van beeldende kunsten ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม อันเป็นสถาบันศิลปะชั้นเลิศสำหรับศิลปินมากความสามารถทั้งจากเนเธอร์แลนด์และนานาชาติ

จากการพำนักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์กว่า 40 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ชวลิตสามารถที่จะสังเกตเห็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในมุมมองทั้งแบบไทยและฮอลันดาหรือดัตช์ได้อย่างแยบยลและทำงานศิลปะอยู่อย่างต่อเนื่อง ศิลปินได้ผ่านความเกรียงไกรของศิลปะลัทธิสมัยใหม่หรือ Modern Art ฉบับประเทศไทย รวมทั้งการจบลงและแปรเปลี่ยนของศิลปะลัทธินี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีศิลปินไทยร่วมสมัยในวัยที่อ่อนกว่าหลายคนได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติภายใต้บริบททางทฤษฎีในยุคหลังสมัยใหม่หรือ Post-Modernism ผ่านทัศนะของชาวไทย แต่ศิลปินน้อยคนนักที่เคยได้เห็นว่าลัทธิศิลปะสมัยใหม่มีจุดกำเนิดอย่างไร และจากผู้ใดในประเทศนี้

ผลงานจิตรกรรมของอาจารย์ชวลิตเหล่านี้ถือเป็นการสมทบองค์ความรู้ชั้นสูงของศิลปะในขนบนามธรรมสมัยใหม่ที่ใช้ฟอร์มเรขาคณิตโดยมีการข้ามและไขว้วัฒนธรรมหลากทวีป แม้เรากำลังอยู่ในยุคที่ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator กันอย่างแพร่หลาย ผู้ชมก็จะยังคงสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายที่ปรากฏในผลงานเมื่อได้ตระหนักว่าการรวมตัวกันของเส้น รูปทรง และสีส่งผลอย่างไรต่อสายตาและประสาทสัมผัสของเรา ในที่สุด ความงาม (หรือไม่ก็ตาม) ล้วนเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมุมมอง ค่านิยม ความศรัทธา การศึกษาและทัศนคติของผู้มองทั้งสิ้น

ดร. ประพล คำจิ่ม
หัวหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
โทร.081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์:02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907      
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Beyond Perfection" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service