Bangkok Design Festival 09 งานเทศการออกแบบบางกอก 2552

Event Details

Bangkok Design Festival 09 งานเทศการออกแบบบางกอก 2552

Time: October 9, 2009 to October 18, 2009
Location: Bangkok
Website or Map: http://www.bangkokdesignfesti…
Event Type: festival
Latest Activity: Oct 20, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม กรุงเทพฯจะเข้าสู่ช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์อันสืบเนื่องมาจากเทศกาลออกแบบบางกอก ครั้งที่ 3 และยังเป็นจังหวะเดียวกับการเปิดตัวโครงการ Creative Thailand ของภาครัฐซึ่งขับเคลื่อนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงภาพที่เล็กลงมาอีกหน่อยในระดับของเมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือ creative city ซึ่งยังแบ่งออกเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ และเรื่องของการต่อยอดหรือเพิ่มคุณค่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ปีนี้เทศกาลออกแบบบางกอกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ตุลาคม แต่มีบางกิจกรรมอาจเริ่มไปก่อน และบางกิจกรรมอาจสิ้นสุดลงหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้จัดแสดงว่างไม่ตรงกัน จากสองปีที่ผ่านมา เทศกาลเล็กๆรายการนี้ทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การ สร้างความเข้าใจต่อสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพออกแบบในสาขาและแง่มุมต่างๆ การร่วมทำงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในวงการออกแบบด้วยกันเอง และวงการอื่นๆทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นัก ทำให้ต่างคนต่างเอา ‘วาระ’ ของตัวเองมากองรวมกัน และหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้นๆ

สังคมไทยทุกวันนี้ยังหนีไม่พ้นจากบรรยากาศของความขาดๆเกินๆ ทำให้เดินหน้าไม่ได้ เต็มที่สักที อนาคตที่สมดุลจึงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจร่วมกันให้ได้ว่าเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง และเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้ได้

Comment Wall

Comment

RSVP for Bangkok Design Festival 09 งานเทศการออกแบบบางกอก 2552 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service