นิทรรศการศิลปะ“มุมนอกสื่อนัย”(artSoulution#4)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ“มุมนอกสื่อนัย”(artSoulution#4)

Time: May 6, 2011 to June 15, 2011
Location: Teeoli-d’ walks of art space
Street: 654 Praditmanuthum Rd.,Klongchaokunsingh, Wangthonglang,
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.siamartrium.com
Phone: 02 933 1897-8
Event Type: art, exhibition, fine, arts
Latest Activity: Apr 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

 

นิทรรศการ “มุมนอกสื่อนัย”          
โดย  พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ และ ขวัญชัย สินปรุ
พิธีเปิดวันที่  14 พฤษภาคม 2554  เวลา 19.00 น.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554
ณ ธีโอลี-ดี วอล์ค ออฟ อาร์ต สเปซ


”ความงามของการสร้างสรรค์อันเป็นความจริง-เรื่องมนุษย์-ที่สอดคล้องกับโลกแห่งแบบ”การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยในครั้งอดีต จนถึงปัจจุบันล้วน ได้รับแรงบันดาลใจ หรือรับใช้พุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น ซึ่งศาสนาพุทธไทยค่อนข้างเน้นในเรื่องของการหลุดพ้นของปัจเจกบุคคลก่อนที่จะเป็นสังคม หากแต่ปัจจุบันอาจมีเรื่องที่เป็นประเด็นส่วนตัว หรือเป็นสากลมากขึ้น แต่ก็ยากที่เหล่าศิลปินไทย จะแยกตัวตนออกจากพื้นเพของความเชื่อในทางศาสนาของเราได้การตีความหมายของการมีชีวิต การใช้ชีวิตหรือการดำรงอยู่ ในเรื่องการทำดี เลว สุข ทุกข์ สิ่งดี หรือ ร้าย ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ทั้งสองศิลปินนำเสนอ ผ่านแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างไปด้วยภาพของความทุกข์ เพื่อให้ผู้คนฉุกคิดในสิ่งที่เราอาจเคยเผลอเลอไปกับสิ่งเลวร้ายที่ยั่วยุกิเลสให้หลงผิด ได้กลับมารู้เท่าทันกลเกมแห่งการหลอกลวงซึ่งจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราแตกต่างจากเดียรัจฉานได้อย่างสิ้นเชิงนั่นคือ การระงับยับยั้งชั่งใจ มิปล่อยให้ร่างกายล่องลอยไปกับสิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุขแค่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม ทั้งนี้อุทาหรณ์ในบทเรียนเรื่องศีลธรรมหรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างเป็นตัวสั่งสอนให้เกิดสติทั้งสิ้น และยังคงเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีปรัชญาพุทธเป็นอุบายในการกล่อมเกลาจิตใจให้ผู้ชมงานศิลปะได้ขบคิดหาทางออกในการดำเนินชีวิตอันเต็มไปด้วยอารมณ์ เรื่องราว สิ่งเร้าที่เข้ามาและจากไป วนเวียนเป็นเช่นนี้เรื่อยไป หากเราปล่อยตัวไปกับความไม่เที่ยงของทุกข์ สุข ในทุกๆขณะที่เข้ามากระทบไม่มีหยุดหย่อน เชื่อได้ว่าเราต้องพบกับความเหนื่อยหน่ายทางใจอย่างไม่มีวันจบสิ้น ปริศนาธรรมที่นำเสนอจะนำให้ผู้ชื่นชมผลงานได้นำไปคิดต่อถึงรูปแบบการใช้ชีวิตให้หลุดพ้นจากความเหนื่อยหน่าย นี่เองที่เป็นพลังอันทรงคุณค่าของผลงานที่ตั้งคำถามอันสูงสุดของการใช้ชีวิตเพื่อการเดินทางอย่างมีสติกับความงามที่เป็นตัวของมันเอง ความงามที่ผ่านจิตใจและการรับรู้ของคนดูอันเป็นความงามที่เป็นความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับจินตนาการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ“มุมนอกสื่อนัย”(artSoulution#4) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on April 8, 2011 at 10:46pm
artSoution # 4 “flipside Connotation”by Patcharaporn Baiposuwan & Kwanchai SinpruOpening   14th May 2011 (7pm.)Display on 6th May – 15th  June  2011@ Teeoli-d’ walks of art space

”Aesthetic of creativeness from the truth -about human being- of  which relevant to ideal imagination.”To create art in Thailand, since the old day mostly inspire or servicing Buddhism concept and highly accentuate in individual liberation rather than social issue. Currently personal aspect or international concept is taking place, however it is uneasy for Thai artist to step back from our native belief.Interpretation of being good-bad; happy- unhappy; perfection-cruel in living, spending one’s life or surviving are undeniable related. By expressing  differently through a misery form of art pieces is to remind us on the moment we might be unconscious and misled with lustful desire thus enable us to see through a trick of delusion and repress ourselves from crushing with unreal pleasure; hence making us clearly different from other creature. Having instances in morality lesson or publication as sources of educating which generate consciousness and a guideline for living in condition with Buddhism philosophy as a way to refine thy spirit help audiences thinking over for their best outcome in dealing with persevering lustful emotion. If we are lure by the indefinite of happiness and sorrow which persistently comes and go; certainly we will be unrelenting exhausted. Puzzle of Buddhism percept will guide audiences to deliberate on a way to live freely. Thus empower valuable art pieces by having an unanticipating high-minded question in living with consciousness and the supreme beauty - the beauty of which passing through gentile acknowledgement process of audiences about the truth that relates to imagination- “THE IDEALISTIC BEAUTY.”

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service