นิทรรศการ "Art + Science"

Event Details

นิทรรศการ "Art + Science"

Time: January 7, 2014 to January 15, 2014
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 9, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


หอนิทรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีเปิด

นิทรรศการ Art + Science โดย Dr.Alison Munro ศิลปินชาว ออสเตรเลีย

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 18.00น.

ณ หอนิทรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานในพิธี ผ.ศ.กิตติ มาลีพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Art + Science

เป็นนิทรรศการศิลปะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องราวการตัดผ่านไปมาของสื่งทอ รวมไปถึงรูปทรงเลขาคณิต เป็นสิ่งที่ศิลปินให้ความ

สนใจ ในวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ได้ให้แนวความคิดและมุมมองในที่ของรูปร่าง ที่มาจากการค้นพบของพวกเขา ซึ่งเป็นสื่ง

ที่เกี่ยงข้องกับโลกของธรรมชาติ โดยใช้ภาพวาดและสิ่งทอ จินตนาการว่าโลกของนักวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้นที่จะมองเห็น

ภาพการค้นคว้าของพวกเขา ด้วยวัสดุ และวิธีการของพวกเขาเท่านั้น ผลงานเหล่านี้ จึงเป็นการคิดค้นลวดลายโมเลกุลและ

รูปแบบที่ให้โครงสร้างกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด โดยเชื่อมโยงเอากระบวนการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลายจีงเป็น
ความซับซ้อนเดียวกันกับรูปแบบทางคณิตศาสตร์


INVITATION to "Art + Science"

Chiangmai University Art Center is delighted to invite you to the opening of "Art + Science" an art exhibition

by Dr.Alison Munro, Exhibition on Thursday, January 9, 2014 at 6.00pm. annex room first floor gallery .


Art + Science

The Exhibition focuses on the intersection of textiles and geometry. She was interested in how scientists give visual form

to their ideas and discoveries relating to the natural world. Using drawing and textile media her imagine a world in which scientists only have these materials and techniques with which to visualize their findings. These works explore the molecular patterns and forms which which provide the structure for all matter, and make connections to many traditional textile pattern systems which make use of the same complex mathematical forms.


นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2557

Exhibition on view from January 7 - 15, 2014

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Art + Science" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service