นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข” (Art for Happiness Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข” (Art for Happiness Exhibition)

Time: April 17, 2013 to May 31, 2013
Location: Thai Bank Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thaibankmuseum.or.…
Phone: 02 544 4526
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ธนาคารส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน จัดโครงการ “ศิลปะสร้างสุข” กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาช่วยพัฒนาหลักสูตร นำศิลปะเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพเยาวชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มุ่งเน้นช่วยเหลือเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมปกติได้


โครงการ “ศิลปะสร้างสุข” เป็นโครงการต่อยอดจากเครือข่ายเยาวชนในโครงการ ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ของธนาคาร ที่เคยทำกิจกรรมพัฒนาทักษะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านงานศิลปะ ที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษมาตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2555 ธนาคารชวนพนักงานจิตอาสาในโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” มาร่วมระบายสีและจัดสร้างห้องเรียน “ศิลปะสร้างสุข” สำหรับน้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ได้เข้าเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น โดยธนาคารวางแผนขยายผลโครงการด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 5 แห่ง ที่โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ลพบุรี และเชียงใหม่ ภายในปี 2557 เพื่อขยายผลโครงการไปทั่วประเทศ


ธนาคารขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับศิลปะซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขนี้ ในงานนิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 เว้นวันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 7- 12 ปี เรียนรู้การนำศิลปะมาพัฒนาตนเองและเสริมสร้างสมาธิและความสุข ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม “ศิลปะสร้างสุข” โดยสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ซึ่งจะจัดขึ้น 3 รอบ ดังนี้


รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 สำหรับบุตรหลานพนักงานอายุ 7-9 ปี รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 สำหรับบุตรหลานพนักงานอายุ 10-12 ปี รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 สำหรับบุตรหลานบุคคลภายนอก อายุ 9-12 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 0-2544-3858

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสุข” (Art for Happiness Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service