นิทรรศการ "Ark"

Event Details

นิทรรศการ "Ark"

Time: March 19, 2012 to March 21, 2012
Location: Central World Eden Zone 3th floor
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/Ark.…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 14, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการออกแบบสื่อสารนิพนธ์เอกออกแบบสื่อสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา2554

(กราฟิกสิ่งพิมพ์, ภาพประกอบม, ภาพถ่าย และ ภาพเคลื่อนไหว)


* วันจันทร์ที่ 19 - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555


* บริเวณลานอิเดน ชั้น3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิล์ด (ด้านทางเชื่อมสกายวอล์ก)


We,

COMMUNICATION DESIGN 16

Faculty of Fine Arts

Srinakharinwirot University,


proudly present

thesis exibition


Ark : The ship carrying creativity to the new world.


*on Monday 19th - 21st March 2012


*at zone Eden 3rd floor, Central World (Gateways from SkyBridge)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Ark" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service