นิทรรศการ "ARIYA SACCA 4 THE FOUR NOBLE TRUTHS"

Event Details

นิทรรศการ "ARIYA SACCA 4 THE FOUR NOBLE TRUTHS"

Time: August 24, 2019 to September 24, 2019
Location: Andaman Art Museum Krabi
City/Town: Krabi
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 9, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ
ARIYA SACCA 4 THE FOUR NOBLE TRUTHS
อริยสัจ4 กว่า 60 ชิ้น
โดย โอภาส ดวงจิตร
เริ่มให้ชมตั้งแต่ 24 ส.ค.-24 ก.ย. 2562
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 2 PM.
ณ หอศิลป์อันดามัน - Andaman Art Museum Krabi จังหวัด กระบี่
Address: Maharaj Rd., Pak Nam,
Muang, Krabi 8100
THAILAND
Open: MON-SAT, 9am-4pm
[Closed on SUNDAYS]
gmail :krabiartmuseum@gmail.com

The Four Noble Truths, the essence of Buddha’s teaching, are the insight wisdom of mindfulness and contentment. At present, the current of the materialistic civilization with high-speed technology has grown by leaps and bounds. The more civilized we become, the further distance between the noble truth and ourselves we have lived apart. In the “Ariya-sacca: the Four Noble Truths” exhibition with my 59 art pieces, I would like to share a series of my self-reminders and personal anecdotes on Buddhism practice to others. I hope these art pieces could serve you as a gentle reminder and wake-up call from the delusion around you. Please enjoy!

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ARIYA SACCA 4 THE FOUR NOBLE TRUTHS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service