นิทรรศการ "ตั้งไข่" (Architectural and Landscape Thesis Exhibition 2018)

Event Details

นิทรรศการ "ตั้งไข่" (Architectural and Landscape Thesis Exhibition 2018)

Time: June 7, 2018 to June 10, 2018
Location: Central World
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/akuth…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 4, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561
ณ Atrium zone ชั้น3 อาคารCentral World

------------------------------------------------
นิทรรศการ 'ตั้งไข่' : Architectural and Landscape Thesis Exhibition 2018
โดย: Faculty of Architecture, Kasetsart University

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ตั้งไข่" (Architectural and Landscape Thesis Exhibition 2018) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service