นิทรรศการ “AP3: Falling”

Event Details

นิทรรศการ “AP3: Falling”

Time: August 17, 2017 to September 23, 2017
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“AP3: Falling”
โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และ ปัญญา วิจินธนสาร
17 สิงหาคม – 23 กันยายน 2560
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ “AP3: Falling” โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และปัญญา วิจินธนสาร นำเสนอผลงานศิลปะจาก 2 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีอัตลักษณ์ส่วนตน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการเฝ้ามองสังเกตความเป็นไปต่างๆ ภายในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิงความคิดและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประวัติศาสตร์และอนาคตจากมุมมองของ 2 ศิลปินชั้นครู จึงได้รับการถ่ายทอดเพื่อจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันย้อนแย้งและสอดประสานต่อกัน

“AP3: Falling”
By Andrew Stahl and Panya Vijinthanasarn
August 17 – September 23 2017
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10)

Andrew Stahl and Panya Vijinthanasarn present a new duo exhibition “AP3: Falling” that shows the difference from both races, religions, cultures and the unique styles of their creation. The artists ponder upon the things around them in this world today which are very complex in terms of idea and nature. The history and future from the point of view of these two art masters therefore are featured in this third collaboration to reflect the disparity and harmony that merged nicely together.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “AP3: Falling” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 17, 2017 at 6:42am

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service