นิทรรศการ "กายวิภาคของความเงียบ : ผลสืบเนื่อง" (Anatomy of Silence: Sequence)

Event Details

นิทรรศการ "กายวิภาคของความเงียบ : ผลสืบเนื่อง" (Anatomy of Silence: Sequence)

Time: December 8, 2018 to December 20, 2018
Location: ARTIST+RUN
City/Town: Bangkok
Phone: 099 454 5955
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 10, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

อาร์ตทีสรัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอนิทรรศการจิตรกรรม ภาคหลังกายวิภาคของความเงียบ(ผลสืบเนื่อง)' โดย พชร ปิยะทรงสุทธิ์จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561

พชร เขียนภาพความตายอันเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากบทโหมโรงที่นาบัว แม้สงครามเย็นจะจบไปสามสิบกว่าปีแล้ว แต่ความขัดแย้งในการเมืองไทยอันเป็นปัญหาที่หยั่งรากอยู่ในโครงสร้างชนชั้นทางสังคมและสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงของชาติยังดำรงอยู่จิตรกรรมชุดนี้ว่าด้วยบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี .. 2519, 2549 และ 2553 ...

... กายวิภาคของความเงียบ เสนอโครงสร้างของความเงียบในสังคมไทยผ่านหมุดหมายต่างๆในประวัติศาสตร์การเมืองแต่จิตรกรรมไม่ใช่และไม่จำเป็นต้องเป็นบันทึกเหตุการณ์อันตรงไปตรงมา ในที่นี้การแสดงความคารวะและรำลึกถึงบรรดาผู้จากไปของศิลปินปรากฏขึ้นผ่านการภาพให้ร่องรอยต่างๆ อาจปราศจากเป้าหมายในการสร้างผลสะเทือนอันยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่ศิลปะให้ได้และให้เสมอมาคือข้อครวญคิดและการชี้ชวนให้ทบทวน เมื่อความหมายก่อตัวขึ้นในใจ ผู้ชมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงต้านความเงียบ และเมื่อนั้น บางมิติของอดีตก็อาจขับเน้นให้วิกฤตของปัจจุบันชัดเจนขึ้น”-ธนาวิ โชติประดิษฐ

พชร ปิยะทรงสุทธิ์ เกิดปี 2528 ที่กรุงเทพฯ จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาพพิมพ์) ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการภาคหลังกายวิภาคของความเงียบ : ผลสืบเนื่องพร้อมเปิดตัวหนังสือ และ ศิลปะสนทนา โดยธนาวิ โชติประดิษฐ ร่วมพูดคุยกับศิลปิน พชร ปิยะทรงสุทธิ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ ARTIST+RUN ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 22

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0994545955 

email: artistrun2016@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กายวิภาคของความเงียบ : ผลสืบเนื่อง" (Anatomy of Silence: Sequence) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service