นิทรรศการ "AFTERTASTE"

Event Details

นิทรรศการ "AFTERTASTE"

Time: November 30, 2018 to December 27, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

AFTERTASTE EXHIBITION

วันที่ : 30 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 .

  

นี่คือ aftertaste ของผัสสะแห่งการรับรู้เท่านั้น เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการปรากฏของสิ่งที่เคยปรากฏไปแล้วก่อนหน้า เหลือเพียงห่วงขณะที่เชื่อมโยงด้วยร่องรอยสู่ความจริงภายนอกที่ล่วงเลย มันถูกประกอบสร้างจากเศษเสี้ยวอันกระจัดกระจายของกลิ่นไอที่หลงเหลือหลากหลายที่มา แหว่งวิ่น และลอยเคว้ง สู่การสร้างความหมายใหม่ในเชิงลดทอน เพื่อสร้างสิ่งอื่น พื้นที่และระนาบอื่น ความเป็นอื่นที่ฟื้นคืนจากภาพถ่าย โน้มนำไปสู่ความจริงทั้งก่อนหน้าและหลังจากนี้อันมีระยะห่างจากการปรากฏต่อหน้าที่ถูกตัดขาดจากบริบทดั้งเดิมหากแต่มีพันธกิจร่วมกันกับสังคมด้วยความเป็นอื่นที่ปูทางแก่การรับรู้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "AFTERTASTE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service