นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา” (A Natural Treasure Lanna The Charm of the North)

Event Details

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา” (A Natural Treasure Lanna The Charm of the North)

Time: February 25, 2017 to March 16, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา” (A Natural Treasure Lanna....The Charm of the North) โดยศิลปิน เจ สุรเสน (JAY SURASEN) ลักษณะงาน งานจิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2560 พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1 และห้อง2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา” (A Natural Treasure Lanna The Charm of the North) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service