นิทรรศการ "A Land Lost"

Event Details

นิทรรศการ "A Land Lost"

Time: August 29, 2019 to October 15, 2019
Location: Goethe-Institut Thailand
City/Town: Bangkok
Phone: 02 108 8200
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 25, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์มลาบรี โดย ซาช่า ริคเทอร์
“มลาบรี” หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนาม “ชนเผ่าตองเหลือง” (ซึ่งเป็นชื่อที่พวกเขาไม่ต้องการ) มลาบรีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีจำนวนประชากรประมาณ 400 คน แต่เดิมชาติพันธุ์มลาบรีเป็นชนเผ่าร่อนเร่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่า ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 การตัดไม้ทำลายป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายตัวของเกษตรกรรมส่งผลให้ผืนป่าซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวมลาบรีลดจำนวนลง ปัจจุบันชาติพันธุ์มลาบรีย้ายมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน 5 แห่ง ของประเทศไทย

ซาช่า ริคเทอร์ ช่างภาพแนวสารคดีชีวิตและสังคมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชาติพันธุ์มลาบรีผ่านนิทรรศการ A Land Lost: The Mlabri of Northern Thailand และชี้ให้เห็นว่าการออกมาจากวิถีชีวิตในป่าใหญ่ของชาติพันธุ์มลาบรีเกิดผลกระทบใดต่อพวกเขาบ้าง รวมถึงกระบวนการของการตั้งถิ่นฐาน

นอกจากนี้ อ.ศักรินทร์ ณ น่าน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งรกรากอยู่ในชุมชนสังคมไทยของชาติพันธุ์มลาบรี ภายในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ไม่เสียค่าเข้าชม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "A Land Lost" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service