นิทรรศการ "ก้าวพอดี" (A Bright Leap Forward)

Event Details

นิทรรศการ "ก้าวพอดี" (A Bright Leap Forward)

Time: July 9, 2019 to July 11, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.nesdc.go.th
Phone: 081 278 9263
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward)

วันที่ : 09 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2562

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 โถงชั้น 1 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท

งานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) เป็นงานเปิดพื้นที่ขยายผลความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และจัดเสวนา SEP for SDGs Talk - Sharing นำเสนอและเผยแพร่ความคิด ตัวอย่างความสำเร็จ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นิทรรศการ SEP for SGDs โถงชั้น 1 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และงานเสวนา SEP for SDGs Talk Sharing ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณเมตตา  ราศรีจันทร์ 

โทร 0812789263

Website: www.nesdc.go.th

Facebook: สภาพัฒน์ หรือ D-พอ 

Youtube: สภาพัฒน์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ก้าวพอดี" (A Bright Leap Forward) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service