นิทรรศการ "A Better Future for Bangkok"

Event Details

นิทรรศการ "A Better Future for Bangkok"

Time: November 20, 2018 to November 23, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 083 155 5905
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 19, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ A Better Future for Bangkok

วันที่ : 20 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: โถง ชั้น L

โดย: Bangkok University International

นิทรรศการการถ่ายภาพครั้งนี้มุ่งเน้นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนและ ส่งเสริมการบริโภคที่รับผิดชอบจากทั้งมุมมองของแต่ละบุคคลและสังคม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรการสหประชาชาติ นิทรรศการภาพถ่ายของเรามุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครและ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย การปฏิบัติตามแนวคิดอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้สามารถบรรลุแผนการพัฒนาโดยรวมลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ สังคมในอนาคตเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความยากจน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาว ณัฐนรี พุ่มพิพัฒน์

เบอร์โทรติดต่อ 083-155-5905

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "A Better Future for Bangkok" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service