นิทรรศการดียังสเตอร์ ครั้งที่ 7 "เล่น?" (DYoungster 7th Exhibition)

Event Details

นิทรรศการดียังสเตอร์ ครั้งที่ 7 "เล่น?" (DYoungster 7th Exhibition)

Time: November 1, 2012 to December 12, 2012
Location: Bangkok University
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Nov 4, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงานงานออกแบบเรขศิลป์ “เล่น?” เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนกิจกรรม ทางการออกแบบของภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีแนวคิดในการสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบของตนสู่สาธารณะในรูปแบบของนิทรรศการเพื่อให้เกิดพัฒนาการของบัณฑิตที่จบจากภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน


และในปีนี้ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้จัดนิทรรศการขึ้นโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ “การเล่น” ซึ่งให้ความหมายของ “การเล่น” ว่า คือการกระทำเพื่อสนุกหรือผ่อนอารมณ์ ซึ่งช่วงเวลานี้ เราทุกคนจะสามารถทำกิจกรรมอะไรก็ได้ ตามใจชอบโดยก่อให้การความสุข สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ เราจะเปรียบเทียบการเล่น เป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำมานำเสนอเป็นงานออกแบบ ผ่านมุมมอง และทัศนคติของแต่ละคน ที่มีต่อคำว่า ‘เล่น’ ผ่านสื่อต่างๆ ที่ถูกออกแบบตามความถนัดผ่านนักออกแบบทั้ง 9 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากนักออกแบบรุ่นใหม่จากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2553

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการดียังสเตอร์ ครั้งที่ 7 "เล่น?" (DYoungster 7th Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service