นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5" (5 Master of Fine Arts Exhibition 2011)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5" (5 Master of Fine Arts Exhibition 2011)

Time: April 16, 2011 to April 27, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre(BACC)
Street: 939 Rama I Rd. Pathumwan
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 16, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5
นิทรรศการ ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทัศนศิลป์) สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบ นำมาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและ สังคม

โดย ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

Date: April 1-27 ,2011 (Opening Apr 1 on 6pm)
Location: Bangkok Art & Culture Centre(BACC)
939 Rama I Rd. Pathumwan
Open: Tue-Sun 10am-9pm
website: http://www.bacc.or.th
Tel:02-214-6630

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมมหาบัณฑิตครั้งที่ 5" (5 Master of Fine Arts Exhibition 2011) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service