นิทรรศการ "4569/26"

Event Details

นิทรรศการ "4569/26"

Time: August 24, 2019 to September 22, 2019
Location: CASE Space Revolution
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 9, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

BRANDNEW 2019 ART Project


“4569/26”

CASE Space Revolution
24 สิงหาคม - 22 กันยายน 2562
ภัณฑารักษ์: ยัป เซา บิน
ศิลปิน: กัญญา จันทร์คงหอม
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.


ในยุคปัจจุบัน “ตึกแถว” นับเป็นสภาพแวดล้อมของอาคารบ้านเรือนในสังคมเมืองที่ได้รับความนิยมมากรูปแบบหนึ่งด้วยความสามารถในการเป็นได้ทั้งประกอบธุรกิจและที่อยู่อาศัย ผ่านกาลเวลาตึกแถวเป็นปัญหาต่อการพัฒนาผังเมือง และมีปัญหาทางสถาปัตยกรรมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลใหได้รับความนิยมในการก่อสร้างน้อยลง

อย่างไรก็ตามบรรยากาศบ้านลักษณะตึกแถวก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างแยบยล เป็นเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมที่ไร้ กาลเวลาข้าพเจ้าสังเกตและตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของวัตถุที่อยู่รอบๆ บ้าน โครงสร้างบางอย่างที่ถูกนำมาทำหน้าที่ประกอบเป็นสถาปัตยกรรมพร้อมกับสร้างความหมายในเชิงความทรงจำ ผ่านบริบททางสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารในสถาปัตยกรรมของชุมชนเมือง สภาพแวดล้อม อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันเหล่านั้นกลับรวมกันอยู่ในบ้านตึกแถวได้อย่างลงตัว เป็นภาพคุ้นชินที่มีประวัติศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นอยู่ มีเรื่องราวความผูกพันที่มีความหมายและคุณค่า ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเหล่านี้มักอยู่ควบคู่กับความทรงจำและเป็นนิยามของ“บ้าน” ที่ไม่อาจปฏิเสธได้

-//-

“4569/26”
Kanya Jankonghom

24 August – 22 September 2019
CASE Space Revolution
Opening reception : SAT 24 August 2019 6PM.


The ‘shophouse’ is a common type of building in an urban area. It can be either a business or living space. Sometimes, old shophouse would obstruct newer town planning development. Its architectural problem affects the quality of life of the people who lives there as it does not suit the present lifestyle or living condition. As a result, shophouse loses its appeal to other building types in the urban environment.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "4569/26" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service