นิทรรศการภายถ่าย "ย้อนหลัง 40 ปี" (A Retrospective)

Event Details

นิทรรศการภายถ่าย "ย้อนหลัง 40 ปี" (A Retrospective)

Time: January 21, 2017 to February 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี
ประมวญ บุรุษพัฒน์
21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น.

[พิเศษ - เสวนาวิเคราะห์ : ประมวญ บุรุษพัฒน์ กับ ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยไทย
ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.]
Destination: Still Unknown นิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย,นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจัง ต่อภาพถ่าย ในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็น ผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual photography) ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้น ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์งาน ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่าง จากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว เขาสนุกกับการทดลองเทคนิค
กระบวนการล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดาให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตาประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้างบทสนทนากับชุมชน ศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค (ซึ่งกระบวนการ
สร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ ทิ้งแล้ว และการนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งาน อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะ ภาพถ่ายไทย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพถ่ายยังไม่มีพื้นที่ที่แน่นอนนักในโลกทัศนศิลป์ หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประมวญต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันไร้ความเป็นมิตร อย่างไรก็ตาม ประมวญสามารถแสดงผลงานเดี่ยว 10 ครั้ง และงานกลุ่มกว่า 70 ครั้งทั่วโลก

ภัณฑารักษ์: จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภายถ่าย "ย้อนหลัง 40 ปี" (A Retrospective) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service