นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 "สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย"

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 "สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย"

Time: May 14, 2015 to July 12, 2015
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 4, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย
วันที่ : 14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ

การดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดการประกวดครั้งนี้ล่าสุดในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 นี้ ใช้หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย” เพื่อให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระจริยาวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 "สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service