นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3” (The 3rd Art Thesis Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3” (The 3rd Art Thesis Exhibition)

Time: May 10, 2011 to June 28, 2011
Location: The Queen’s Gallery
Street: 101 Ratchadamnoen Klang Road, Borwonniwet, Phra Nakhon
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Apr 19, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3” ที่สถาบันการศึกษาด้านศิลปะถึง 26 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกศิลปนิพนธ์ที่โดดเด่นประจำปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย และปริญญาโทสาขาจิตรกรรม จำนวน 92 คน มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2554

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จัดนิทรรศการศิลปะจากศิลปนิพนธ์ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาศิลปะมีพื้นที่แสดงผลงานออกสู่สาธารณชนและเป็นศูนย์กลางให้นิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการร่วมกัน ได้รู้จัก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิค การทำงานศิลปะ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาศิลปะทั่วประเทศ คัดเลือกศิลปนิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีต่อมาจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาศิลปะระดับปริญญาโทเข้าร่วมแสดง  ผลงานด้วย และในปีนี้หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังคงมุ่งเน้นนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการเลือกสรรแล้วจากคณาจารย์ของ 26 สถาบันทั่วประเทศ เป็นจำนวนผลงานถึง 92 ชิ้น โดยผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนถึงมุมมองหรือแนวคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย

ศิลปนิพนธ์ เป็นผลงานชุดสุดท้ายก่อนจบการศึกษาของการเรียนการสอนด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย จึงมีความสำคัญ และควรได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของเหล่านิสิตนักศึกษา   ซึ่งจะกลายเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนาแวดวงศิลปะในปัจจุบัน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 19.00 น. เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3” (The 3rd Art Thesis Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on April 19, 2011 at 11:05pm
The Queen’s Gallery invites all interested parties to view  “ The 3rd Art Thesis Exhibition” gathering thesis works created by students from 26 art institutions nationwide, comprising  outstanding works by 92 final-year undergraduate and graduate art students in painting.  The exhibition will be on view at the Queen’s Gallery from 10 May until 28 June 2011.

The Art Thesis Exhibition has been organized by The Queen’s Gallery for the first time in 2009 with the objective to promote an exhibition place for young artists, a place where students from various art institutions may exhibit their works together, getting to know each other and exchanging art technique, with the cooperation from art institutions nationwide. A selection of outstanding thesis works from final-year undergraduate students in painting received an overwhelming welcome from the public in the first year. The second exhibition in 2010 also introduced the thesis works of graduate art students. The Queen’s Gallery is still emphasizing this year on the outstanding thesis works selected by art teachers from 26 institutions nationwide, totaling 92 pieces of art reflecting individual view or concept which connect to the knowledge at varsity level. It is important and should be encouraged to be exhibited.  As students becoming new young artists are creating a significant development to the art circle.    

The Queen’s Gallery is pleased to extend a cordial invitation to the public to view the 3rd Art Thesis Exhibition. On show from 10 May to 28 June 2010 at The Queen’s Gallery, Rajdamnern Klang Avenue, Bangkok. Open daily (except Wednesdays)  from 10 a.m. to 7 p.m.

For further information, please contact
The Queen’s Gallery
Tel. 02-281-5360-1

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service