นิทรรศการ “ความเหมือนที่ต่างสี” ครั้งที่ 3 (Shades of Nature3)

Event Details

นิทรรศการ “ความเหมือนที่ต่างสี” ครั้งที่ 3 (Shades of Nature3)

Time: November 17, 2011 to December 13, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3633-6,02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 28, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554 หอศิลป์จามจุรีขอเสนองานนิทรรศการศิลปะ โดยสองศิลปิน

แนวความคิดของชัยฤทธิ์  ศรีสง่าสมบูรณ์ Chairit  Srisa-ngasomboon
ฝืนน้ำที่นิ่งสงบ สายลมที่แผ่วเบา ไออุ่นของแสงยามเช้า ที่ตกกระทบกิ่งก้านใบและดอกของพืชพันธ์นานาชนิด ทำให้เกิดสุนทรียภาพและความรู้สึก นำมาซึ่งความบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยผ่านขบวนการถ่ายทอด ด้วยเทคนิค สีน้ำ  แนวสัจนิยม 
( Realistic ) และหวังว่าการบันทึกภาพความประทับใจ ด้วยภาพวาดที่ต้องอาศัย ความละเอียด และความเพียรพยายาม ในแต่ละชิ้นงาน จะเป็นความบันดาลใจต่อผู้ที่รักและชื่นชอบในงานศิลปะทุกๆท่านไม่มากก็น้อย

แนวความคิดของ อิศเรศ  วงศ์สิงห์  Issared  Wongsing
ภาพบรรยากาศ ที่เกิดจาก แสงเงา สีสัน พืชพันธ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า สายลมและแสงแดด ซึ้งเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ทำให้เกิด อารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ ภายใน   ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกและสื่อสารโดยอาศัยทัศนธาตุและประสบการณ์ทางด้านศิลปะ  โดยถ่ายทอดความรู้สึกจากตาสู่ปลายพู่กัน ด้วยสีอะครีลิค

ศิลปิน : ชัยฤทธิ์  ศรีสง่าสมบูรณ์,อิศเรศ  วงศ์สิงห์
วันที่ :17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.  
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ติดต่อ : 02-218-3633-6,02-218-3709      
อีเมล์ : amjuree_art_gl@eiteasy.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ความเหมือนที่ต่างสี” ครั้งที่ 3 (Shades of Nature3) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service