นิทรรศการ "ประกายพรึก 3" (Prakaaypreuk 3)

Event Details

นิทรรศการ "ประกายพรึก 3" (Prakaaypreuk 3)

Time: November 18, 2012 to December 31, 2012
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiang Rai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110,083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Nov 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ก้าวที่ 3

ปี พ.ศ.2548 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดการแสดงผลงานศิลปะ

ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะแสดงทักษะความคิดความรู้สึกกลุ่มประกายพรึกจึงได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา

นั้นด้วยประสบการณ์ชีวิตหลังจากผ่านพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยสมาชิกหลายๆคนต้องดิ้นรนในการ

ใช้ชีวิตผ่านความสุขความทุกข์เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมกลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาในการแสดง

ผลงานศิลปะ ครั้งที่2 พ.ศ.2552ในปีพ.ศ.2555 นี้การแสดงผลงานของกลุ่มประกายพรึกครั้งที่3

ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากการรวมตัวกันของสมาชิกแม้ว่าหลายๆคนจะมีวิถีทางที่แตกต่างกันไปบางคน

ก็ยังสามารถยืนหยัดในหนทางศิลปินอย่างแน่วแน่บางคนก็ต้องมีหน้าที่การงานอื่นที่ต้องทำหากแต่

่่่สิ่งที่ดึงดูดให้แต่ละคนได้มารวมตัวกันนั้นคือสายใยแห่งศิลปะและมิตรภาพอันแน่วแน่ส่งผลให้เกิด

ความเคลือนไหวต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มประกายพรึกก้าวเดินต่อไปประกายพรึก2555

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประกายพรึก 3" (Prakaaypreuk 3) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service