นิทรรศการ“มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป”

Event Details

นิทรรศการ“มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป”

Time: November 5, 2010 to December 20, 2010
Location: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
City/Town: Bangkok. Thailand
Phone: 02-281-5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 1, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description“มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป” เป็นนิทรรศการศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 300
ชิ้นของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันของวิทยาลัยช่างศิลปมาจัด แสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินศิษย์เก่าและมีการจำหน่ายผลงาน
นำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบัน
พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. ณ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันศิลปะที่เก่าแก่ของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 แรกเริ่มนั้นใช้ชื่อว่า โรงเรียนศิลปศึกษา
ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนเตรียมสำหรับนักเรียนศึกษาศิลปะ
ก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ต่อมาได้ขยายและเติบโตเป็นโรงเรียนช่างศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
ศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันหลายท่านเคยผ่านการเรียนในสถาบันแห่งนี้มาก่อน อาทิ พิชัย นิรันต์ ช่วง มูลพินิจ ดร.เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง พิษณุ ศุภนิมิตร
ปริญญา ตันติสุข และอีกหลายท่าน
นำผลงานมาจัดแสดงร่วมกับผลงานของเหล่าศิษย์เก่าโรงเรียนศิลปศึกษาจนถึงวิทยาลัยช่างศิลปรุ่นปัจจุบัน
รวมถึงผู้ที่มีความผูกพันกับวิทยาลัยช่างศิลป์รวมกว่า 300 ท่าน
มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป นับเป็นการรวมพลังของศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปอีกครั้งหนึ่งในฐานะสถาบัน ศิลปะของไทยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านศิลปะมายาวนานกว่า 50 ปี โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2553 ณ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สอบถามข้อมูลติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ“มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service