นิทรรศการมหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป

Event Details

นิทรรศการมหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป

Time: November 5, 2010 to December 20, 2010
Location: หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวร นิเวศ เขตพระนคร
City/Town: ฺBangkok, Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org/
Phone: 02-281-5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 16, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description
“มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป”เป็นนิทรรศการศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 300 ชิ้น ของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันของวิทยาลัยช่างศิลป มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินศิษย์เก่าและมีการจำหน่ายผลงาน นำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบัน
พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันศิลปะที่เก่าแก่ของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 แรกเริ่มนั้นใช้ชื่อว่า โรงเรียนศิลปศึกษา ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนเตรียมสำหรับนักเรียนศึกษาศิลปะก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้ขยายและเติบโตเป็นโรงเรียนช่างศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


ศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันหลายท่านเคยผ่านการเรียนในสถาบันแห่งนี้มา ก่อน อาทิ พิชัย นิรันต์ ช่วง มูลพินิจ ดร.เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง พิษณุ ศุภนิมิตร ปริญญา ตันติสุข และอีกหลายท่าน นำผลงานมาจัดแสดงร่วมกับผลงานของเหล่าศิษย์เก่าโรงเรียนศิลปศึกษาจนถึงวิทยาลัยช่างศิลปรุ่นปัจจุบันรวมถึงผู้ที่มีความผูกพันกับวิทยาลัยช่างศิลป์รวมกว่า 300 ท่าน


มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป นับเป็นการรวมพลังของศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลปอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะสถาบันศิลปะของไทยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านศิลปะมายาวนานกว่า 50 ปี โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสอบถามข้อมูลติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการมหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service