นิทรรศการ “จินตนาการในศิลปะไทย”

Event Details

นิทรรศการ “จินตนาการในศิลปะไทย”

Time: April 16, 2010 to May 14, 2010
Location: พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, painting, exhibition, printing, sculpture
Latest Activity: Apr 16, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionนิทรรศการ “จินตนาการในศิลปะไทย” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถาม โทร. 0 -2544 -3858,0- 2544- 4525-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “จินตนาการในศิลปะไทย” แสดงผลงานศิลปะไทยของศิลปิน อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและตรี กว่า 30 ผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของจินตนาการต่องานศิลปะและคุณค่าของศิลปะไทย

โดยมี ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ องค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พร้อมการเสวนาเรื่อง “จินตนาการในศิลปะไทย” โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง และ รองศาสตรจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย

ในวงเสวนา ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงวงการศิลปะไทยว่า สุนทรียะไม่เคยหยุดนิ่ง อนาคตก็คืออดีต เพราะได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลง

“ความเป็นไทยไม่ได้อยู่เฉพาะในลวดลาย ถ้านำพระพุทธรูปแต่ละสมัยมาเรียงกัน มองผ่านรูปแบบนั้นไม่เหมือนกัน แต่ก็มีความเป็นไทย เพราะเป็นความคิดจินตนาการของศิลปินในแต่ละยุคสมัย เราไม่อาจปฏิเสธอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมชาติต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาได้ ขึ้นอยู่ที่ศิลปินจะเลือกรับอะไร ประเทศไทยนับว่าโชคดีกว่าหลายประเทศที่มีการไหลเวียนทางวัฒนธรรมโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”

ด้าน รองศาสตรจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ผู้ร่วมเสวนาอีกท่านกล่าวว่า ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาทำให้ศิลปะไทยพัฒนามาตามลำดับ

“ศิลปะเกิด เติบโตและพัฒนามานานกว่า 700 ปี เป็นประติมากรรมรูปคน รูปเคารพตามกรอบประเพณี รวมถึงประติมากรรมตกแต่งต่างๆ ความเป็นไทยเริ่มต้นจากเรื่องราวรอบตัว การประดับในศาสนสถานด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา ศิลปะไทยจึงมีพัฒนาการมาโดยลำดับ จนกระทั่งมีศิลปะไทยร่วมสมัยเกิดขึ้น เป็นการเดินทางของศิลปะสู่ความเป็นไทยที่มีพื้นฐานจากศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย”

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ องค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯต้องการส่งเสริมการใช้ความคิด และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์

“จินตนาการ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำเนิดสิ่งต่างๆ ในโลก ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมถึงผลงานศิลปะต่างๆ ที่งดงาม โดยเฉพาะศิลปะไทยซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ อ่อนช้อย ประณีต งดงาม สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนชาติไทยที่มีความเป็นมาต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้จินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงได้เรียนรู้รูปแบบของศิลปะไทย จะก่อให้เกิดการสืบทอดและเกิดผลงานศิลปะไทยในเชิงสร้างสรรค์ คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไป"

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จินตนาการในศิลปะไทย” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service