นิทรรศการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

Event Details

นิทรรศการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

Time: December 3, 2019 to December 15, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 15, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2562

วันที่ : 03 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และ ผนังโค้ง ชั้น 4

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งดินเสีย น้ำเน่า อากาศเป็นพิษ พายุกระหน่ำ สภาพอากาศที่แปรปรวน หากลองพิจารณาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วจะพบว่าส่วนใหญเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นเองทั้งสิ้น ที่กล่าวมาไม่ใช่ปัญหาหรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับรู้ ตระหนัก และร่วมกันรับผิดชอบโดยตรง ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังและจริงใจ หากพวกเรายังคงยังไร้จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลต่อพวกเราโดยตรง และนับวันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามและคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้เหล่านั่น ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

พิธีมอบรางวัล ภายในห้องอเนกประสงค์ และจัดนิทรรศการภาพถ่าย บริเวณผนังโค้ง ชั้น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณวิภาวรรณ์ พูลเกิด

โทร 080 989 6153

Facebook: สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service