นิทรรศการ "๕ ปี ที่พ(ระ)ยายาม"

Event Details

นิทรรศการ "๕ ปี ที่พ(ระ)ยายาม"

Time: September 17, 2019 to September 22, 2019
Location: bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.watbundanjai.org/a…
Phone: 089 672 3791
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 15, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ถ้าท่านเป็นพระที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวัดของท่านเอง

ถ้าคุณเป็นนักออกแบบที่อยากลองมาช่วยวัดออกแบบ

หรือใครที่อยากนำเอาความชอบ ความถนัดอะไร มาอาสาช่วยวัด

ขอเชิญพบกับนิทรรศการและเวทีสนทนา ที่มาบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ทำงานออกแบบและพัฒนาวัด

ของโครงการวัดบันดาลใจตลอดระยะเวลา ปี กับการทำงานร่วมกับพระสงฆ์และชุมชนจากวัดกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ พร้อมด้วยนักออกแบบ อาสาสมัครวิชาชีพหลากหลายสาขา เขามีกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างไร ในการแก้โจทย์ หาทางออกให้กับปัญหา อุปสรรคระหว่างการทำงาน 

เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายของการเป็นวัดบันดาลใจ

นิทรรศการและงานเสวนาแลกเปลี่ยน วัดบันดาลใจ 

ปี กับสิ่งที่พ(ระ)ยายาม 

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

โถงชั้น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานนิทรรศการการออกแบบและการจัดการวัด

ที่จะชวนทุกคนมาร่วมกันพลิกฟื้นวัด สู่ความหมายที่แท้ อย่างสมสมัย

และส่งต่อแรงบันดาลใจสู่วัดทั่วประเทศ  

๑๗ กันยายน : ๑๕.๓๐-๒๐.๐๐ . งานเปิดนิทรรศการและเวทีสนทนา พระทอร์ก ดีไซเนอร์ทอร์ก

๑๘ - ๒๒ กันยายน : ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ . พบกับงานนิทรรศการการออกแบบและการจัดการวัด ร่วมกิจกรรม Workshop ต่างๆ 

๒๐ กันยายน : ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ . เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนของพระ นักออกแบบ และภาคีเครือข่ายวัดบันดาลใจกับการถอดบทเรียน ความพยายาม และแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของสังคม 

ลงทะเบียนร่วมและติดตามรายละเอียดได้ที่

http://www.watbundanjai.org/activity

โทรศัพท์ คุณเบนซ์ ๐๘๙-๖๗๒-๓๗๙๑

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "๕ ปี ที่พ(ระ)ยายาม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service