นิทรรศการ "ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่"

Event Details

นิทรรศการ "ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่"

Time: August 1, 2019 to September 1, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่

วันที่ : 01 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P2

โดย วรางคณา ประเสริฐผล

เมื่อกล่าวถึงสิ่งของหรือวัสดุที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน พวกมันถูกทำให้เกิดขึ้น ถูกใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่จนในที่สุดก็เกิดความบกพร่องเสียหายและค่อย ตายไป สิ่งที่คุณเห็นนี้จึงเปรียบเสมือนกับชีวิตหลังความตายของพวกมัน ผลงานของข้าพเจ้าเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้ที่พบเจออยู่รอบ ตัวในชีวิตประจำวันมานำเสนอในรูปแบบของวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 28, 2019 at 6:37pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 28, 2019 at 6:37pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service