นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ "รอบกองไฟล์"

Event Details

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ "รอบกองไฟล์"

Time: May 21, 2019 to May 25, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 19, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์นิสิตสาขานฤมิตศิลป์

วันที่ : 21 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2562

สถานที่: โถงชั้น L

โดย สาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ #รอบกองไฟล์

พบกับผลงานจากนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ เอกออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Art Design) เอกออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม (Industrial Craft Product Design) และเอกออกแบบแฟชันและสิ่งทอ (Fashion and Textile Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวนราภรณ์ ปานเพ็ชร

โทร 087-9948895

Facebook: รอบกองไฟล์: Thesis Exhibition 2019

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ "รอบกองไฟล์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service