งาน "ออกแบบ แบบญี่ปุ่น"

Event Details

งาน "ออกแบบ แบบญี่ปุ่น"

Time: April 24, 2019 to May 26, 2019
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Phone: 02 105 7400
Event Type: art, exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 5, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ออกแบบ แบบญี่ปุ่น

อะไรทำให้งานออกแบบญี่ปุ่นสร้างอิทธิพลระดับโลก นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่น กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและงานออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและยกคุณภาพชีวิต จนปัจจุบัน เมื่อทุนวัฒนธรรมหรือจารีตและภูมิปัญญาจากคนญี่ปุ่นรุ่นก่อนถูกนำมาใช้กับงานออกแบบ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นได้รับความนิยมเพราะเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 

นิทรรศการ Japanese Design Today 100  ออกแบบ แบบญี่ปุ่นโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นำเสนอวิถีร่วมสมัยของชาวญี่ปุ่นที่เปิดทางให้จารีตแบบดั้งเดิมเดินทางไปพร้อมกับนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างของการออกแบบที่ดีที่สุด เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 100 ผลงาน ตั้งแต่ยุค 1950 - 1990 ถือเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลสำคัญต่ออุตสาหกรรมออกแบบในปัจจุบัน

นิทรรศการสัญจรออกแบบ แบบญี่ปุ่นเดินทางจัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อใช้การออกแบบ แบบญี่ปุ่น มาทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนภาพที่ชัดเจนของแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน รูปแบบสังคม การใช้ชีวิตของผู้คนในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความหวังและความฝันแบบญี่ปุ่น  

[กรุงเทพฯ] 

ระยะเวลา

วันพุธที่ 24 เมษายนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

10.30 – 21.00 . (ปิดวันจันทร์และ 9พฤ.)

เข้าชมฟรี

ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

(อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500)

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "ออกแบบ แบบญี่ปุ่น" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service