นิทรรศการ "ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย"

Event Details

นิทรรศการ "ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย"

Time: May 9, 2019 to June 30, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

วันที่ : 09 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8

โดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์  ตั้งแต่ปี 1980” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปและสแกนดิเนเวีย ผ่านผลงานศิลปะแนวมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่มีความหลากหลายและสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ วีดีโอแบบจอเดียว (Single Screen Video Art) วีดีโอแบบติดตั้งจัดวาง (Installation Video Art) หรืองานแนวศิลปะจัดวาง (Art Installation) เป็นต้น

 

สื่อในระบบดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงอิทธิพลต่อโลก และมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับศิลปะ เพราะศิลปะคือสิ่งที่แสดงสติปัญญาของมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนั้น จึงเชิญศิลปินจากประเทศสโลวีเนียและประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาททางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาจัดแสดงผลงานในรูปแบบสื่อวีดีโอประเภทต่าง ดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับตัวแทนศิลปินไทยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอื่น  โดยหลังจากการจัดแสดงในประเทศไทย นิทรรศการนี้จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่ประเทศสโลวีเนียและนอร์เวย์ต่อไป

 

ภัณฑารักษ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน หนูเขียว

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และอาจารย์คมสัน หนูเขียว ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service