นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง”

Event Details

นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง”

Time: May 5, 2018 to May 27, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 20, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง”
วันที่ : 05 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ
ห้อง People’s Gallery P1, ชั้น 2
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ “นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการส่งเสียงแตกต่างกัน การดำเนินเรื่องราวแฝงแง่คิดและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยศิลปินใช้วิธีการหยิบยืม (Appropriation) นำนิทานมาต่อยอดทางจินตนาการและสังเคราะห์เข้าด้วยกันกลายเป็นนิทานต่อเติม ร่วมกับการใช้วิธีการศึกษาหาข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สร้างผลงานลักษณะจัดวางเชิงชีววิทยา (Biological installation) ในรูปแบบผสมผสาน หลากหลายสื่อเข้ากับภาพลักษณ์ทางชีววิทยา (Biological imagery) เพื่อสื่อถึงสภาพสังคมเสมือนจริง (Virtual society)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service