นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร"

Event Details

นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร"

Time: April 5, 2018 to April 29, 2018
Location: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
City/Town: Chiang Mai
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมรับชม นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร"
ระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

---------------------------------------------

พิธีเปิด วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ บริเวณโถงกลาง ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ด้านหน้า
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ
16.00 น. ลงทะเบียน
16.30 น. การเสวนา ในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากย่าม"
โดย อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์ , คุณพิพัฒน์ ศรีตะวัน
และ คุณวศิน อุ่นจะนำ
18.00 น. เปิดนิทรรศการ
ชมการแสดงประกอบ และการเดินแฟชั่นโชว์

-----------------------------------------

นิทรรศการครั้งนี้จัดโดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับนักสะสม เช่น............................

อาจารย์วิถี พาณิชพันธ์
อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
คุณอัญชลี ศรีป่าซาง
คุณสุริยา วงค์ชัย
คุณวศิน อุ่นจะนำ
ผศ.ลิปิกร มาแก้ว
คุณพิพัฒน์ ศรีตะวัน
ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์
รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
คุณมีนา ชัยเนตร
-----------------------------------------
ย่ามวิจิตร

ย่าม สิ่งถักทอ ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวัฒนธรรมล้านนา ถุงย่าม มีหน้าที่สำหรับพกพาของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อการเดินทาง ทั้งใกล้และไกล รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐาน หรือแม้กระทั่งการอพยพลี้ภัย
.
ปรกติ แม่บ้าน ถือเป็นผู้ถักทอหรือประดิษฐ์ ถุงย่าม ด้วยฝีมืออันประณีตพร้อมกับรสนิยม ที่นำมาซึ่งการแสดงออกถึงความผูกพันต่อผู้ใช้ และบางโอกาส หญิงสาวจะถักทอถุงย่ามอย่างเป็นพิเศษเพื่อเป็นของกำนันให้แก่ชายหนุ่มในอุดมคติ
.
ปัจจุบัน ถุงย่าม ถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นผลงาน เป็นอาชีพที่นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสตรี บ่อยครั้งถุงย่ามที่งดงามจึงปรากฏและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการปรากฏในแฟชั่นของสังคมร่วมสมัย
.
ณ วันนี้ ถุงย่ามของชาวล้านนา ได้มีรูปแบบที่ถูกคลี่คลายออกไปอย่างมากมาย จนถึงการถูกกลายมาเป็นผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ของชีวิตร่วมสมัย
.
นิทรรศการย่ามวิจิตร จึงมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องกันกับกระแสในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้เกิดการเห็นคุณค่าในความงาม และการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในการช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ขึ้น
.
ชิ้นงาน "ย่าม" ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนักสะสม ในการนำย่ามมาจัดแสดงใช้ชมเรื่องของความวิจิตร งดงาม ลวดลายที่หาชมได้ยาก เรื่องเล่าและประวัติของย่ามแต่ละใบที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเรื่องราวและความสอดคล้องระหว่างย่าม กับผู้เป็นเจ้าของ

--------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
โทร 053 944833 และ 053 218279

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service