นิทรรศการ "สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้"

Event Details

นิทรรศการ "สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้"

Time: April 5, 2018 to April 24, 2018
Location: หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการหอศิลป์สิรินธร
City/Town: Nakhon Pathom
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 26, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการสีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้
Shades of Southern Multicultural Society
โดย จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 24 เมษายน 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service