นิทรรศการ "จงอยู่ดี"

Event Details

นิทรรศการ "จงอยู่ดี"

Time: May 12, 2017 to May 13, 2017
Location: Srinakharinwirot University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Jongy…
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์
เอก การสื่อสารเพื่อสุขภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 09:00 - 17:00 น.
ชั้น 1 - 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จงอยู่ดี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service