นิทรรศการ "พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาธรรม"

Event Details

นิทรรศการ "พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาธรรม"

Time: April 18, 2017 to April 30, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 29, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาธรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 18 เมษายน - 30 เมษายน 2560
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5
โดย สภาสถาปนิก

ฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย

ผศ.สุรชัย ชลประเสริฐ
อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล
ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาธรรม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service