นิทรรศการ "ประกอบไม้ประกอบใจ"

Event Details

นิทรรศการ "ประกอบไม้ประกอบใจ"

Time: March 8, 2017 to March 30, 2017
Location: CMU artcenter
City/Town: Chiang Mai
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053-218280, 053 – 944833
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ประกอบไม้ประกอบใจ" นับเป็นนิทรรศการการแสดงผลงานประติมากรรม ของ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาประติมากรรม

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานกว่า 50 ชิ้น ด้วยเทคนักการผสมผสานวัสดุอื่นๆกับ วัสดุไม้ ซึ่งถือ

เป็นวัสดุหลักของงานชุดนี้ ในการนำเสนอ รูปร่างและมิติภายให้แนวความคิด ที่แตกต่างกันออกไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดงานนิทรรศการ "ประกอบไม้ประกอบใจ"
โดยสาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มช.
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ประกอบไม้ประกอบใจ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service