นิทรรศการ "สัจจะ – สามัญ"

Event Details

นิทรรศการ "สัจจะ – สามัญ"

Time: February 1, 2017 to February 26, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 26, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาทางตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาทางพุทธศาสนามีความสำคัญสำหรับผมยากที่จะปฏิเสธได้ และไม่ว่าผมจะมีปัจจัยจากสิ่งใดรอบตัวก็ตามมักจะเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาที่ว่านี้โดยอัตโนมัติ

ความสงบนั้นครอบคลุมคอนเซ็ปต์ทั้งหมด ลักษณะงานจึงแสดงออกถึงความสุขุม อ่อนน้อมถ่อมตน รักษาสุนทรียะในความธรรมดาสามัญ ของตัวรูปแบบเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกไว้ ซึ่งเนื้อหานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาวะนั้นๆ และจะก้าวย่างไปทีละนิดไม่ก้าวกระโดด ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของทิวทัศน์ทางธรรมชาติ จะมีความแตกต่างของสัญลักษณ์และมุมมองบ้างตามแต่จินตนาการในช่วงเวลานั้นๆ

นิทรรศการ สัจจะ – สามัญ
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2
โดย นพนันท์ ทันนารี
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น.


Knowledge and understanding in eastern philosophy including Buddhism are also very important that it is very difficult to deny them. Every time, some other elements from the surroundings connect to this knowledge of philosophy, automatically to my mind.

The tranquility covers all the concepts. Notable characteristics of my works are calmness and humility. Aesthetic in the normality of forms, content and emotion is preserved. Some content may be changed according to certain conditions. I try to improve my work gradually and avoid taking a big leap in order to retain my overall concept. Therefore, the majority of my works are natural landscape works. The differences between symbols and viewpoints can be seen according to my imagination at that time.

Simple-Truth Exhibition
Date : 01 February - 26 February 2017
Location: People's Gallery P1-P2, 2nd floor
By Noppanan Thannaree
Opening exhibition on Thursday 2 February 2017 at 18.00 hrs.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สัจจะ – สามัญ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service